Přijímací řízení

10.12.2017 12:13

Přihlášky ke studiu umělecko - terapeutického oboru na Akademii Alternativa s.r.o. můžete zasílat nejpozději do 22.01.2018. Přijímací řízení se bude konat v neděli 28.01.2018 v Olomouci. 

Dotazy: info@akademiealternativa.cz, +420 774 133178

Hlásit se můžete i do těchto oborů:

1. Muzikoterapie 
2. Arteterapie 
3. Dramaterapie  
4. Tanečně - pohybová terapie 

 

Přihlášky ke studiu (ZDE).