Produkty

Umělecko - terapeutický seminář (Ateterapie a tanečně - pohybová terapie)

Teterapeutický seminář dle potřeby žadatele - či organizace.   Rozdělení dle počtu účastníků: 1.   Individuální 2.   Párová 3.   Skupinová   Rozdělení dle časové dotace (1 hod. = 45 minut): 1.   8 - mi hodinový seminář (1 den) 2.   16 - ti...

Studium arteterapie

Akademie Alternativa s.r.o. je instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří dosáhli 18 - ti let. V nabídce dvouletého, tříletého a pětiletého víkendového studia naleznete specializované obory muzikoterapie, arteterapie,...

Asociace arteterapie ČR

MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií je konfederací, která sdružuje asociace, pracoviště, odborníky, studenty a zájemce o umělecké terapie (arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie a tanečně - pohybová terapie) na mezinárodním poli. Konfederace vznikla na základě jednání...