Ars Terapeutica 2013 - III. Mezinárodní konference uměleckých terapií

12.10.2013 08:00

Vážení čtenáři,

 
dovolte nám, abychom Vás jménem MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která vznikla s cílem podpory uměleckých terapií v České republice a jménem Akademie Alternativa s.r.o - instituce  akreditované MŠMT zaměřené na vzdělávání v oblasti uměleckých terapií, pozvali na náš 3. ročník mezinárodní konference uměleckých terapií pod názvem
„ARS TERAPEUTICA“ Konference uměleckých terapií / Conference of Art Therapies.
 
Naše konference se bude konat v prostorách v Olomouci v termínu 12. - 13. říjen 2013. Předpokládaná návštěvnost této konference je cca. 150 účastníků ze strany odborné i laické veřejnosti a médií. Součástí konference budou přednášky, workshopy a tvořivé dílny i různá umělecká vystoupení. Tato konference si bere za cíl obeznámit a prohloubit povědomí české veřejnosti o uměleckých terapiích a možnostech jejich působení, podporu a navázání vzájemné spolupráce mezi terapeuty a vytvoření prostoru nejen pro prezentaci klientů se zdravotním postižením.
 
Budeme potěšeni, pokud se zúčastníte této konference a přihlásíte se pomocí formuláře. Více informací odkaz zde.
 
 

Ukázky z minulých ročníků - odkaz zde