Taneční projekt ZUŠ: Splynutí 2008

Taneční projekt ZUŠ: Splynutí 2008

Fotodokumentace projektu: Přípravná i závěrečná část *

 

 

Choreografie: Děvčátka (1. přípravný ročník MŠ) *

 

Choreografie: Půlměsíční noc - Egypt (1. ročník TO) *

 

Choreografie: Dávná jeskyně (1. ročník TO) *