Přijímací řízení

17.08.2019 12:13

Aktuálně probíhá termín pro zasílání přihlášek ke studiu umělecko - terapeutického oboru na Akademii Alternativa s.r.o.. Přijímací řízení se bude konat v  Olomouci. 

Dotazy: info@akademiealternativa.cz, +420 774 133178

Hlásit se můžete i do těchto oborů:

1. Muzikoterapie 
2. Arteterapie 
3. Dramaterapie  
4. Tanečně - pohybová terapie 

 

Přihlášky ke studiu (ZDE).