"Arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, spíše než aby se snažila o esteticky uspokojivé výsledné produkty, posuzované vnějšími měřítky. Tento druh činnosti získal název „arteterapie“ zejména proto, že se nejvíce rozvinul v oblasti duševního zdraví a převážně v zařízení pro duševně nemocné."   

- Dr. Marian Liebmann (Skupinová arteterapie)

 

 

"V širším smyslu arteterapie znamená léčbu uměním, například pomocí hudby, poezie, prózy, tance, divadla a výtvarného umění, v užším slova smyslu znamená arteterapie léčba výtvarným uměním. Arteterapii dělíme na receptivní a produktivní."  

- Jaroslava Šicková-Fabrici (Základy arteterapie)

 

 

Arteterapie je samostatný a svébytný slibně se rozvíjející obor, který využívá jako terapeutický prostředek umění. Napomáhá při léčbě, prevenci, relaxaci, umožňuje vlastní sebereflexi (uvědomění) a reflektuje psychický i emoční stav klienta. Umělecká tvorba (výtvarné dílo - artefakt) je v tomto případě prostředek - nikoli cíl (jako je tomu ve výtvarné výchově). Tento prostředek představuje tzv. most mezi klientem a arteterapeutem. Most, který poskytuje bezpečné prostředí. Most, který nám umožní vhled a otevře cestu k tématům klienta. Arteterapeut má ve vztahu ke klientovi roli tzv. průvodce. Nerozhoduje za klienta, ale pomáhá mu učinit rozhodnutí s dostatečným uvědoměním a s patřičným nadhledem.

Arteterapie je původně široká oblast - léčba uměním. Časem došlo k vyčlenění a specializaci na oblast výtvarného umění. Spadá do oblasti Uměleckých terapií, kde se jednotlivé terapie liší svým prostředkem. Jedná se o Muzikoterapii, Dramaterapii a Tanečně - pohybovou terapii. Společně s Arteterapií se řadí pod obecný název Art therapy - Umělecké terapie.

 

Arteterapie se člení na receptivní arteterapii, kde umění na klienta působí a dochází k impresi (dojem, vjem) - klient není do procesu přímo aktivně zapojen (prohlídka obrazových galérií, umělecké fotografie, obrázková kniha atd.) a produktivní arteterapii, při které se klient výtvarně projevuje a dochází k expresi (vyjádření) - klient je do uměleckého procesu přímo zapojen (malba, kresba, koláže, keramika atd.). Směr pod názvem expresivní terapie je zbytečně limitován pouze na tuto jednu část. Umělecké terapie zahrnují a vědomě pracují s impresí i expresí především s ohledem na důležitou komplexnost celého procesu.

Jakožto multidisciplinární a mezirezortní nelékařský obor čerpá, je v úzké spolupráci a kooperaci s dalšími speciálněpedagogickými obory, s obecněpedagagickými, biologickými, psychologickými, sociologickými i fylozofickými obory. V současné době existují v rámci arteterapie dvě arteterapeutické asociace. Jedná se o ČAA - Česká arteterapeutická asociace a MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií: Asociace arteterapie.

(Autor: Mgr. Tomáš Beníček)

 

 

 

Novinky

ARTETERAPEUTICKÝ CERTIFIKOVANÝ KURZ: SKUPINOVÁ ARTETERAPIE pro vlastní rozvoj i profesní praxi

15.12.2023 13:41
​"Arteterapie je samostatný a svébytný slibně se rozvíjející obor, který využívá jako terapeutický prostředek umění. Napomáhá při léčbě, prevenci, relaxaci, umožňuje vlastní sebereflexi (uvědomění) a reflektuje psychický i emoční stav klienta. Umělecká tvorba (výtvarné dílo - artefakt) je v...

Přijímací řízení

12.07.2021 10:53
Zvyšte si svou kvalifikaci a získejte titul diplomovaný terapeut v oblasti uměleckých terapií. Přihlášky ke studiu můžete zasílat online do 20.07. 2021. Přijímací řízení budeme realizovat elektronickou formou. Pro více informací navštivte náš web! https://www.akademiealternativa.cz/  

Nové ONLINE kurzy pro veřejnost / KVĚTEN 2021

29.04.2021 13:19
Nabídka ONLINE kurzů, které můžete studovat z pohodlí vašeho domova již od KVĚTNA 2021. Kapacita kurzu OMEZENA. Zaváděcí ceny pro veřejnost. ONLINE kurzy pro širokou veřejnost naleznete zde      

Přijímací řízení

17.08.2019 12:13
Aktuálně probíhá termín pro zasílání přihlášek ke studiu umělecko - terapeutického oboru na Akademii Alternativa s.r.o.. Přijímací řízení se bude konat v  Olomouci.  Dotazy: info@akademiealternativa.cz, +420 774 133178 Hlásit se můžete i do těchto...

Zvýšený zájem o studium diplomovaného terapeuta (Titul: DT) – omezená kapacita skupiny

23.08.2018 10:04
Pro akademický rok 2018/19 otevíráme v oborech arteterapie a tanečně – pohybová terapie hned dvě studijní skupiny v každém oboru. Z důvodu navýšení kapacity můžeme přijmout ještě několik posledních studentů pro letošní akademický rok. Ve studijní skupině muzikoterapie zbývají poslední dvě volná...

Ars Terapeutica 2018 - fotogalerie

12.06.2018 15:02
DĚKUJEME...za bohatou účast, za milá setkání a za motivaci do další práce :)    Více zde: odkaz      

Mezinárodní konference "Ars Terapeutica" 2018

21.12.2017 19:04
Připravujeme pro vás další ročník konference, kterou pořádáme společně s Mezinárodní asociací uměleckých terapií (MAUT).  Těšíme se na setkání.   Odkaz: program zde. Odkaz na událost: FB zde    
1 | 2 | 3 >>