Životopis

 

Vzdělání:  

2001 - 2002         Pedagogické minimum - Brno
2002 - 2004         Arteterapie - PdF MU Brno
2008 - 2011         Werbeck metoda - škola odhalení hlasu / 3 - letý cyklus
2008 - 2010         Taneční centrum Praha - konzervatoř / 2 - letý cyklus
                                      
- zaměření: učitel tance, choreografie
2008 - 2011         PedF MU Brno, získaný titul: Bc.
                                       – Speciální pedagogika / komunikační techniky
                             Absolvenstská práce: Narušená komunikační schopnost
2011 - 2015          Tanečně - pohybová terapie / akreditace MŠMT / 480 hodin

                              Absolventská práce: 

                           Labanova analýza pohybu jako nástroj reflexe se žáky tanečního oboru ZUŠ.

2011 - 2013          PedF MU Brno, získaný titul: Mgr.

                                       - Speciální pedagogika (navazující Mgr.) / Logopedie

                             Absolventská práce: Tanečně - pohybová terapie v surdopedii

2024
                             Vysoká škola DTI, získaný titul: PaedDr.
                             Studijní program - specializace v pedagogice
                             Disertační práce: Smyslové postižení na středních školách

 

 
 
 
Další vzdělání a certifikáty:

1996 - 1998       Taneční skupina (Brno - street dance, electro - boogie)
2000 - 2002       Sochařství a keramika - výtvarný ateliér
2001 - 2002       Akty a portréty - výtvarný ateliér (Aha - večerní škola pro dospělé)
2001                 Psychoterapeutický výcvik - (zvládnutí klienta v duševní krizi)
2002                 Hudební terapie - (ČHS - Muzikoterapie ve školní a speciální
                         pedagogice)
2003                 Arteateliér – arteterapeuticky seminář PdF MU Brno
                         (Mgr. Libor Graclík a Mgr. Pavla Novotná, supervize
                         Mgr. Petr Soják, Ph.D.) / Rodinné konstalace a skupinová dynamika
2003                 Standardy kvality sociálních služeb, využití v praxi (FOKUS - Praha)
2003                 Zvládání problémových klientů (FOKUS – Praha)
2004                 Zahraniční seminář pro terapeuty z praxe - Chorvatsko
                         (arteterapie, muzikoterape, keramika a mandaly života)
2004                 Muzikoterapie a výroba kantel (ČHS)
2004                 Individuální rehabilitační plán (FOKUS - Praha)
2004                 Yóga v denním životě (Brno)
2004 - 2005       Ya-su (pohybový sytém)
2004                 Taneční skupina (Švandová - scénický tanec)
2004                 Letní škola tance - Liptovský Mikuláš / SK (José Limón, kontakní
                             improvizace, současná technika, - Dano Racek, Z. Svíteková,
                             A.Sedláčková)
2005                 Arteterapie a muzikoterapie - týdenní seminář (Mgr. Petra Vláčilová)
2006                 Psychoterapie, arteterapie a muzikoterapie - týdenní seminář (ČHS)
2009                
Psychologická biografie - zaměření na arteterapii 
                          - týdenní seminář (prof. Katica Radonic / Chorvatsko)
2010 - 2011       Wu Shu Kung-fu Shaolin - čínské bojové umění
2011                 Tanečně - pohybová terapie - týdenní seminář
                          - Labanova analýza pohybu a Bartenieff Fundamentals
2011                
Animovaná tvorba: Čas na figuru (Kristýna Šnirychová)
2011                 Tanečně - pohybový seminář (Mgr. Marika Antonová, Ph.D./ Lotyšsko - DAMU)                
2012                 Projektivní metoda: Test kresby stromu (PhDr. Zdeněk Altman)
2012 - 2013       Aikido - japonský pohybový systém sebeobrany
2012                 Arteterapie  - seminář:Dr. Mariam Liebmann / Velká Británie
2012                 Tanečně - pohybový terapie - seminář:
                            - Mgr. Niek Ghekiere / Belgie / Autentický pohyb a Bioenergetika
2012                 Řešení konfliktů (Mgr. Milena Rosová)
2012                Taneční skupina (Olomouc - moderní tanec)
2013                 Projektivní metoda: Lűscherův barvový test (PhDr. Zdeněk Altman)
2013                 Arteterapie - seminář: 
                           - Elieen P.McGann, MA, A.T.R.-BC, LCAT (USA)
                           - Gabi Beuchert, Art Therapist, Post Grad Dip., MA (Německo)
                           - Suzanne Cahn, M. Sc. Art Therapist (Irsko)
2013                 Tanečně - pohybová terapie: Prof. Helen Payne / Anglie
2014                 Arteterapie a dramaterapie - seminář:
                           - Ma. Elena Marin Rios (Španělsko)
                           - Liese Ghekiere, MDTh (Belgie)
2015 - 2016       Digitální fotografie - I. základní fotokurz: BcA. Svatopluk Klestil
2015                 Tanečně - pohybová terapie - supervize:
                           - Mgr. Niek Ghekiere / Belgie - Autentický pohyb
2016 - 2017       Digitální fotografie - II. pokročilý fotokurz: BcA. Svatopluk Klestil
2017                  Pohybový workshop s Miou Habib / Norsko
2017                  Rodinné mapy: úvod do sociální anamnézy a diagnostiky rodiny  (Akreditace MPSV ČR)
2018                  Tanečně - pohybová terapie v psychiatrickém zařízení: Ba. Denise Gospodareg (Německo)
2021                  Mindset Coaching - kurz koučinku (60 hodin)
2021                  Projektivní metoda: Práce s dětskou kresbou (15 hodin) - PhDr. Zdeněk Altman
2024                  Kurz 1. pomoci (Basic) – ZDrSEM Praha (20 hodin)
2024                  Výcvik kompletní krizové intervence - OSAHAT si z.s. (170 hodin)
 
 
 
Praxe:

 

2001 - 2004      Denní stacionář pro mentálně a tělesně postižené
                         - vedoucí chráněné dílny, arteterapie
                                 - propagace a odbyt výrobků chráněné dílny
od 2003           Člen Archa community o.s.
(do 2005)               - člen organizačního týmu
2004                Vernisáž v restauaci Tivoli - spolupráce s Mášou Kubátovou
2005 - 2006      ZŠ - asistent učitele 1. stupně
                                 - arteterapeutický kroužek                    
2005 - 2013      VOŠ sociální - učitel arteterapie
od 2007           Akademie Alternativa s.r.o. - jednatel a lektor arteterapie
2006 - 2007      ZŠ a MŠ logopedická - arteterapeutický kroužek
2007 - 2008      Sagapo, centrum pro mentálně postižené – vychovatel,
                               - vedoucí sekce: arteterapie
2007 - 2009      ZUŠ – Výtvarný obor (1. a 2. stupeň ZŠ)
2008 - 2013      Místopředseda - Moravská asociace uměleckých terapií, o.s.
2008 - 2010      ZUŠ  - Taneční obor (MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ)
                          - Taneční projekt 2008: Splynutí
                          - Taneční projekt 2009: Filmové Vánoce
                          - Taneční projekt 2010: Cesta kolem světa
2011 – 2012     ZŠ a MŠ pro sluchově postižené  - arteterapie a taneční terapie
od 2012           Člen pracovní skupiny pro vznik povolání - arteterapeut (NSP II.)
od 2013           MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií - viceprezident
od 2017           Asociace tanečně - pohybové terapie ČR - Předseda

 
 
 
 
Přednášková a publikační činnost:
 
2011 - 1. Mezinárodní konference uměleckých terapií "Ars Terapeutica" (Brno)
                   Přednáška na téma: Arteterapie a výtvarné projektivní metody - odkaz zde
2012 - 2. Mezinárodní konference uměleckých terapií "Ars Terapeutica" (Brno)
                   Přednáška na téma: Symbolické významy a projekce v arteterapii - odkaz zde
2013 - 1. Mezinárodní sympozium "Den uměleckých terapií - 27.04. 2013" (Olomouc)
                   Přednáška na téma: Arteterapie - zachycené proměny - odkaz zde
2013 - 3. Mezinárodní konference uměleckých terapií "Ars Terapeutica" (Olomouc)
                   Přednáška na téma: 
                Prolínání tanečně - pohybové terapie a arteterapie u žáků se sluchovým postižením - odkaz zde
2014 - 2. Mezinárodní sympozium "Den uměleckých terapií" (Olomouc) - odkaz zde
2017 - Kapitola "Umělecké terapie" v publikaci Muzikoterapie a edukace, Grada 2017 - odkaz zde
2021 - ARTETERAPEUTICKÝ ONLINE KURZ: ARTETERAPIE pro vlastní rozvoj i profesní praxi (12 hodin) - odkaz zde
2023 - DEN UMĚLECKÝCH TERAPIÍ - 15. výročí školy Akademie Alternativa s.r.o. "Úvod do metody "Taneční konstelace"
2024 - CERTIFIKOVANÝ KURZ: TANEČNÍ KONSTELACE® - TERAPEUTICKÁ METODA V TANEČNĚ - POHYBOVÉ TERAPII (26 hodin)
2024 - ARTETERAPEUTICKÝ CERTIFIKOVANÝ KURZ: SKUPINOVÁ ARTETERAPIE pro vlastní rozvoj i profesní praxi (26 hodin)